คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แก้น้อย ศาลชั้นต้นลงโทษตาม ม.223-73 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์แก้ลงโทษตาม ม.227-73 แต่คงให้จำคุกตามศาลเดิม เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ปัญหาที่ว่าจำเลยเพียงแต่ใช้หนังสือโดยรู้ว่าปลอมหรือจำเลยปลอมขึ้นเองนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 223-227-73
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android