คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎหมายเก่าเอกสารไม่มีแบบเป็นพินัยกรรมเลย โจทก์ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นหนังสือยกทรัพย์ให้ แลคู่ความก็ไม่นำสืบไปทางพินัยกรรม์ ศาลจะฟังว่าเป็นพินัยกรรม์ไม่ได้ ก่อนใช้ประมวลแพ่ง ฯ ยุ้งข้างไม่เป็นอสังหาริมทรัพย์การยกให้ได้ส่งมอบแล้วก็สมบูรณ์ อายุความฝากทรัพย์มีกำหนด 10 ปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 136-1655-1

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android