คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 474/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หญิงร้องขอว่าความอย่างคนอนาถาฟ้องเรียกทรัพย์จากคนที่เคยเป็นสามี แต่ได้ความว่าร้องเท็จแลเบิกความเท็จดังนี้ มีเหตุที่ควรรออาญาเพียงไร วิธีพิจารณาความอาญาจำเลยในคดีที่ถูกฟ้องอย่างคนอนาถา มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องผู้ที่ขอว่าความอย่างคนอนาถานั้นในทางอาญาฐานเจ้งความเท็จแลเบิกความเท็จได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41-42-118-
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 115

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android