คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำการปล้นโดยฆ่าเจ้าทรัพย์ตายแล้วเก็บเอาทรัพย์ไปมีผิดตาม ม.250 ข้อ 5 ไม่ใช่ข้อ 6 ถ้าผิดตามมาตรา 301 ตอน 3 กรณีเช่นนี้ศาลลงโทษจำเลยตามบทที่หนักฐานฆ่าคนตามมาตรา 250 ข้อ 5
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

นล
อมาตย
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android