คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 พ.ย. 2551 14:09:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่ศาลเดิมตัดสินแล้วและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลเดิมพิจารณาพิพากษาใหม่นั้น คู่ความมีสิทธิที่จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ การที่ศาลเดิมรวบรัดตัดสินตามคำสั่งศาลอุทธรณ์นั้น หาเป็นเหตุตัดสิทธิคู่ความที่จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ถ้าหากฎีกาขึ้นมาภายในกำหนดอายุความ ข้อกฎหมายที่เสนอขึ้นมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้พะยาน ถ้าพะยานที่เบิกความแตกต่างกัน ศาลย่อมเลือกฟังเอาได้ แล้วแต่เหตุผล+สาระสำคัญในคดีเป็นเรื่อง ๆ ไปที่ดินปกครอง กรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android