คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นั้น จำเลยจะตั้งในกระทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์โดยตรงหรือไม่นั้นไม่สำคัญเพียงแต่การกระทำนั้นอาจเกิดเสียหายแก่ทรัพย์ของเขาก็เป็นผิดได้ วิธีพิจารณาอาญา ฟ้อง บรรยายฟ้อง ฟ้องโจทก์ว่าจำเลยบังอาจทำให้เสียทรัพย์โดยทอดแห่จับปลาในนาของเจ้าทรัพย์ทำให้เข้าในนาเสียหาย ดังนี้เป็นฟ้องมีมูลคดีในทางอาญาซึ่งศาลต้องรับไว้พิจารณา ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหา กฎหมายข้อความในฟ้องโจทก์มีมูลคดีในทางอาญาหรือไม่เป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 324-43

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android