คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 459/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถูกลงโทษแลเพิ่มโทษในสำนวนหนึ่งแล้วจะเพิ่มโทษในอีกสำนวน 1 ได้หรือไม่ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3-9 ฎีกาที่คู่ความอ้าง เป็นข้อกฎหมายขึ้นมานั้นจะต้องแสดงไว้ให้ชัดเจนในฎีกามิฉะนั้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android