คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 455/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่ทำการควบคุมเครื่องเรือยนต์แทนบุคคลอื่นโดยไม่มีใบประกาศนียบัตร์แม้เป็นการชั่วคราวก็ต้องมีผิดตามกฎหมายข้างต้นเข้าทำการใช้เครื่องจักรโดยลำพังตนเองแทนผู้อื่นนั้น ได้ชื่อว่าเข้าทำการควบคุมเครื่องจักร์แล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android