คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 432/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้คุมนักโทษปล่อยให้นักโทษหนี้โดยความประมาท แต่นักโทษผู้นั้นถูกเจ้าพนักงานยิงตายภายใน 4 เดือน คดีเป็นอันยุตติตาม ม.169
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 169

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android