คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 416/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องซ้ำ ศาลพิพากษาไว้แล้วในคดีเรื่องหนึ่งว่าพินัยกรรม์ผิดแบบใช้ไม่ได้ตามกฎหมายแล้วโจทก์อีกคนหนึ่งกลับมาฟ้องจำเลยในคดีก่อนนั้นอีกขอให้ทำลายพินัยกรรม์ฉะบับเดียวกันนั้นโดยมิได้ขอให้จำเลยส่งทรัพย์หรือแสดงข้อขัดข้องในการที่จะเข้าจัดการทรัพย์ไม่ได้ด้วยวิธีใด ๆ ดังนี้เป็นฟ้องซ้ำ ไม่ควรรับไว้พิจารณา อำนาจฟ้อง ข้าหลวงประจำจังหวัดมีอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์มฤดกของพระภิกษุได้เพียงไร
(หมายเหตุ. ได้เสนอประชุมใหญ่เรื่องอำนาจฟ้องแต่ที่ประชุมยังไม่วินิจฉัย)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145-148

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android