คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 408/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น้ำมันเบนซินเป็นวัตถุเกิดอันตรายได้โดยสภาพเช่าตึกเขาขายน้ำมันเบนซินและตั้งเตาเชื่อมของรถ มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้เกิดอันตรายในเวลาถ่ายน้ำมันไม่ใช่หน้าที่ความระวังเป็นพิเศษในเวลานำน้ำมันที่ขายมาถ่ายให้ผู้ซื้อที่ร้าน ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง พะยานจักวินิจฉัย การแก้ไขทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายให้ดีขึ้นภายหลังเกิดเหตุ ไม่เป็นเหตุถือว่าเลิ่นเล่อในเวลาเกินเหตุ ศาลอุทธรณ์สัญญาทางพระราชไมตรีอเมริกันบังคับอเมริกันเป็นคู่ความ+ได้ฉะเพาะข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ฮอลลันด์
อิศร
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android