คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่โจทก์จำเลยตรงกันและรูปคดีทำนองเดียวกันเป็นแต่ผู้ร้องขัดทรัพย์คนละคน ศาลตัดสินอ้างถึงคำพิพากษาในคดีก่อนก็เพียงพอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android