คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 381/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ธรรมนูญศาลโปริสภาวิธีพิจารณาความแพ่ง ไต่สวนมูลฟ้อง ตัดสินการที่จะถือว่าคดีเป็นความมโนสาเร่อยู่ในอำนาจศาลโปริสภาทำไปในฐานไต่สวนหรือตัดสินนั้น ต้องแล้วแต่ข้อความในคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลโปริสภา ศาลโปริสภาพิพากษายกฟ้องโดยกล่าวว่าคดีไม่มีมูลจะฟ้องร้องได้นั้น ถือว่าทำในฐานไต่สวนมูลฟ้องคำสั่งระวางพิจารณาศาลโปริสภาเห็นว่าคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีมูลอนุญาตให้ฟ้องศาลอาญาได้นั้น คู่ความฎีกาได้ไม่ใช่คำสั่งระวางพิจารณาประกาศห้ามเก็บคดีที่ศาลโปริสภาตัดสินแล้วมาฟ้องศาลสูง ลงวันที่ 30 มกราคม ร.ศ.+ ประกาศนี้ไม่ได้ห้ามคู่ความอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลสูง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252 ธรรมนู

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android