คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของทรัพย์ทำให้จำเลยหลงเข้าใจผิดคิดว่าทรัพย์ที่ยึดเป็นของผู้แพ้คดี จำเลยไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายและในกรณีเช่นนี้เพียงแต่คนอื่นแสดงหลักฐานว่าเป็นทรัพย์ของโจทก์ซึ่งไม่ทำให้ผู้นำยึดแลเจ้าพนักงานผู้ยึดเชื่อถือ ผู้นำยึดแลเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 88

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android