คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลมีอำนาจให้ลงโทษจำเลยโดยให้นับโทษต่อจากโทษในคดีก่อนได้ อ้างฎีกา ที่ 1244/2473 ที่ 466/2476 พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 ปัญหาข้อเท็จจริงการกำหนดโทษจำเลยที่อยู่ในขอบเขตต์ของกฎหมายนั้นอยู่ในดุลพินิจของศาลสมคบหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321-71-72

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android