คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 373/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เกิดทำร้ายกัน 2 ตอนจำเลยร่วมมือด้วยในตอนหลัง ก็มีผิดฉะเพาะในตอนหลัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 338
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 63
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 256

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android