คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประมวลแพ่ง ฯ ครอบครัวในเรื่องลักเล่นการพะนันศาลลงโทษสามีฐานเป็นเจ้าสำนักแล้ว จะลงโทษภริยาฐานเป็นเจ้าสำนักด้วยไม่ได้ในเมื่อไม่ปรากฏว่าภรรยาได้เกี่ยวข้องจัดให้มีการเล่น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android