คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 357/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้บุกรุกเข้าไปทำนาในหนองซึ่งหวงห้ามไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ เมื่อกรมการอำเภอห้ามไม่ฟังเป็นผิดตาม ม.334 (2) กรมการอำเภอมีหน้าที่ตรวจตราระวังรักษามิให้ผู้ใดเกียดกันเอาหนองสาธารณประโยชน์เป็นส่วนตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 334
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 117-122

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android