คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 356/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คนญี่ปุ่นประพฤติต่อกันฉันท์สามีภรรยาตลอดมาเป็นเวลานาน แม้ไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สำหรับแต่งงานคนต่างประเทศ ร.ศ.116 ก็นับว่าเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย ป.พ.พ.ม.115 ลักษณะพะยานหลักฐานมิใช่แบบแห่งความสมบูรณ์ของนิติกรรม กฎหมายบัญญัติถึงการทำหลักฐานในการอย่าง 1 ไว้แต่มิได้ห้ามการรับฟังหลักฐานอย่างอื่น ก็ย่อมรับฟังหลักฐานอื่นได้ ฎีกาอุทธรณ์คนบังคับญี่ปุ่น คนบังคับญี่ปุ่นเป็นคู่ความย่อมฎีกาได้ฉะเพาะข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android