คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยื้อแย่งหนังสือส่งหมายนัดเรียกพะยานของกรมการอำเภอจากผู้อื่นไป โดยเจตนาจะดูวันนัดพะยานในหมายนั้น แล้วกลับไปทำหายเสียดังนี้ มีผิดฐานลักทรัพย์ หมายนัดเรียกพยานของกรมการเป็นหนังสือราชการไม่ใช่หนังสือสำคัญ แย่งเอาหนังสือส่งหมายนัดเรียกพะยานของกรมการอำเภอไปแล้วทำหายเสียดังนี้ยังไม่มีผิดตาม ม.228 แล 325
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6 - 28

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android