คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนังสือกู้มีพะยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้กู้คนเดียวนับว่าหนังสือกู้ไม่สมบูรณ์ตาม ม.9 แต่ไม่เป็นโมฆะ เป็นแต่นำมาฟ้องร้องไม่ได้ ถ้าภายหลังได้จัดให้มีพะยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือครบแล้ว หนังสือกู้นั้นก็สมบูรณ์และนำมาฟ้องได้ วิธีพิจารณาความแพ่งประเด็จการนำสืบ การนำสืบให้เห็นความเป็นมาแห่งมูลหนี้ไม่เป็นการสืบนอกประเด็น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 - 115 -

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android