คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 311/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ให้ยืมเงินไปก่อนวันใช้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา แต่ยังคงเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหลังวันใช้ พ.ร.บ.ไม่เป็นความผิด การใช้กฎหมาย กฎหมายอันเป็นลักษณอาญาไม่มีผลย้อนหลังบังคับถึงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนใช้กฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3-4

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android