คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 300/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณมฤดกบทที่ 18 จะตัดมิให้บุตร์ได้รับมฤดกต่อเมื่อบิดามารดาได้แต่งงานให้ และได้ให้ทรัพย์ไปมากแล้ว วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องโดยอ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิรับมฤดกเมื่อศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มีสิทธิรับมฤดก ก็ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาเรื่องแบ่งมฤดกต่อไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android