คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่เป็นการหลอกลวงให้ส่งทรัพย์แลทำจำนองหลอกลวงให้เขาจำนองให้แก่ตนโดยเจตนาทุจจริตก็เป็นผิดฐานฉ้อโกง ทำการผิดกฎหมายแล้วจะทำให้การนั้นกลายเป็นชอบกฎหมายขึ้นไม่ได้ วิธีพิจารณาความอาญาฟ้องที่ไม่เป็นเคลือบคลุม พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.9 ฎีกาว่าศาลล่างตัดสินผิดจากพะยานหลักฐาน แต่ไม่จาระนัยว่าผิดตรงไหนอย่างไร ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304-59

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android