คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 280/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+อุทธรณ์พฤตติการณ์ที่ไม่เป็นการฟัง+พะยานผิดจากสำนวน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android