คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 254/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การฟ้องคดีอาญาอ้างมาตราขอให้ลงโทษมาฟุ่มเฟือยหรือผิดจากคำพรรณา+ฟ้องนั้นไม่ผิดฐานฟ้องเท็จ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 158

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android