คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 244/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจศาลในคดีเรื่องจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจร ศาลมีอำนาจให้จำเลยคืนหรือใข้ราคาทรัพย์แก่เจ้าทรัพย์ได้แม้เจ้าทรัพย์จะมิได้ร้องขอนั้นมาก็ตาม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง ร.ศ.119
  • อาชญา มาตรา 95
  • อาชญา มาตรา 321

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android