คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พกปืนและกระสุนปืนคนละกระเป๋าเสื้อพาไปในถนนหลวงโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เป็นผิดตาม พ.ร.บ.แก้ไขอาญามาตรา 2 และจะอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์เป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ คำว่าอาวุธและสาตราวุธไม่มีความหมายต่างกันในกฎหมายลักษณอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 50

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android