คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อขายข้าวในยุ้ง โดยตกลงราคากันตามจำนวนเข้าที่ตวงได้ แต่ยังไม่ได้ตวงให้แก่กันหรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อให้เป็นการแน่นอนนั้น กรรมสิทธิยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเจ้าหนี้ผู้ชนะคดีมีสิทธิยึดได้ วิธีพิจารณาความแพ่ง ร้องขัดทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 460

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android