คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กระทำโดยรู้อยู่ว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งเจ้าพนักงานก็เป็นผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไม่จำต้องมีเจตนาจงใจขัดคำสั่ง ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ. 2461 ม.8 วิธีพิจารณาอาญาอำนาจศาลฎีกาคดีที่ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลอุทธรณ์นั้น ถ้าข้อเท็จจริงใดศาลอุทธรณ์ยังมิได้ชี้ขาดมา ศาลฎีกามีอำนาจชี้ขาดแลตัดสินเสียเองได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 334

ผู้พิพากษา

พลางกูร
อมาตย
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android