คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 169/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อโรงเรือนโดยต้องรื้อถอนแลได้รื้อถอนไปแล้วเป็นการซื้อไม้ ผู้รับโอนไม่จำต้องเสียภาษีโรงเรือนที่เจ้าของเดิมค้างชำระ ฎีกาอุทธรณ์ปัญหากฎหมายการแปลสัญญาเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 45

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android