คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 160/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลมีอำนาจสืบพะยานจำเลยได้ชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาเมื่อศาลเห็นว่าคดีไม่มีมูลก็ให้ยกฟ้องเสียได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ.115 มาตรา 5-6
  • อาชญา มาตรา 145
  • อาชญา มาตรา 246
  • อาชญา มาตรา 270
  • อาชญา มาตรา 329

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android