คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่ไม่เป็นผิดในทางอาญาลูกหนี้รับจ้างทำสิ่งของให้จำเลย เจ้าหนี้จึงมอบให้จำเลยหักเงินค่าจ้างไว้ให้จำเลยได้จัดการหักเงินค่าจ้างไว้ให้เจ้าหนี้แล้ว ภายหลังจำเลยกลับปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นในเงินรายนี้ ดังนี้ยังไม่มีผิดฐานยักยอกในทางอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314-319 วิ

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android