คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 120/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หน้าที่นำสืบ คำรับสารภาพลักษณพะยานวัตถุพะยาน ศาลมีอำนาจพิเคราะห์ดูวัตถุพะยานว่าจะเป็นสาตราวุธหรือไม่ตามสภาพของวัตถุของกลางไม่เป็นสาตราวะ ถ้าโจทก์ยืนยันว่าเคยใช้กันเป็นสาตราวุธก็เป็นหน้าที่โจทก์นำสืบ ถ้าโจทก์ไม่นำสืบและถึงแม้จำเลยรับว่าเป็นสาตราวุธศาลก็ไม่รับฟังว่าเป็นสาตราวุธได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ.2470
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 335
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android