คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรไม่เรียกว่าเป็นการหมิ่นประมาทศาลหรือผู้พิพากษา ยื่นคำร้องต่อข้าหลวงยุตติธรรมว่าผู้พิพากษาว่าจดคำพะยานผิดพลาด นั่งพิจารณาไม่ครบคณะ ถ้าจะให้พิจารณาต่อไปจะทำให้ไม่ได้รับความยุติธรรมดังนี้ ไม่เรียกว่าเป็นการหมิ่นประมาทศาลหรือผู้พิพากษา ไม่มีผิดตามกฎหมายข้างบน พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม ร.ศ. 127 ม.35 ข้อ 3 อำนาจอัยยการ ฎีกาอุทธรณ์ คดีที่ศาลเดิมให้ลงโทษผู้ที่มิใช่คู่ความฐานหมิ่นประมาทศาลเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับศาลเดิม อัยยการมีอำนาจเข้าเป็นโจทก์ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 136-137

ผู้พิพากษา

กฤต
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android