คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 100/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การซ่อนสิ่งของจากต่างประเทศเข้ามาในพระราชอาณาเขตต์โดยมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องของมีผิดตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ไม่จำเป็นว่าของนั้นจะยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม จากลอตเตอรี่ที่นำเข้ามาตามพระราชอาณาเขตต์โดยเป็นของส่วนตัวนั้น ได้รับร่วมยกเว้นมิต้องเสียภาษีตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 ฉบับ 7 หมวด 8
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 พ.ร.บ.พ

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android