คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 894/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขออ้างหนังสือเมื่อสืบพยานอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ศาลยอมให้อ้างเมื่อไม่เป็นการเสียเปรียบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30

ผู้พิพากษา

พิจาร
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android