คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 196/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจศาลที่จะแยกให้จำเลยใช้ค่าปรับ ฐานลักเล่นการพนันประมวลแพ่ง ม. 432
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 432

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android