คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 881/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เผาใบเสร็จเฉภาะตอนที่เจ้าพนักงานสลักหลังว่า " ยังไม่ได้เสียเงินอีก 4 บาท"
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222
  • พระราชบัญญัติรัชชูปการ พ.ศ.2462 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

พิจารณา
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android