คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 188/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อของร้ายตกอยู่แก่จำเลย ๆ ต้องนำสืบให้สม ถ้าไม่สมต้องมีโทษ คดีนี้ปรากฎตามพิพากษาศาลเดิมว่ามูลฝิ่น โจทก์สืบไม่ได้ว่าเปนมูลฝิ่นเถื่อนหรือมูลฝิ่น รัฐบาล ศาลจึงฟังว่า เปนมูลฝิ่นรัฐบาล จึงให้คืนไป โจทก์ไม่ได้ฎีกาเรื่องมูลฝิ่นขึ้นมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 36
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android