คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 183/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศเพิ่มเติม พ.ศ. 2469 ม. 8 ประกาศใช้ พ.ร.บ.รถยนต์มณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2465
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติรถยนต์ ร.ศ.128 มาตรา 15

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android