คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 63/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลล่างทั้ง 2 ตัดสินยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงโจทก์ฎีกาไม่ได้ ต้องบทห้ามตาม ม.5
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 5
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android