คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 142/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาขายฝากทำก่อนประมวลแพ่งกรรมสิทธิอยู่กับผู้ขายสัญญาที่โจทก์ในคดีล้มละลายทำกับเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ไม่กินถึงคนภายนอก ( คนนอกสัญญา )
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 10

ผู้พิพากษา

พรหม
นรเนติ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android