คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สองคนสมคบกันไปลักทรัพย์คนหนึ่งทำร้ายเจ้าทรัพย์ คนที่ไม่ได้ทำร้ายผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้น
พ.ร.บ.ฏีกาอุทธรณ์ปัญหากฎหมายเทียบฏีกาที่ 601/64,770/68
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 298
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254

ผู้พิพากษา

วิชัย
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android