คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 41/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์
ปัญหากฎมาย
การที่ศาลฟังข้อเท็จจริงอย่างเดียว แต่ใช้บทกฎหมายต่างกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53

ผู้พิพากษา

วิชัย
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android