คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แก้ฟ้องใหม่ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์กล่าวชื่อเจ้าทรัพย์ผิดไปในฟ้อง ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 298
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 298

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android