คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดกคนบังคับอังกฤษวิธีพิจารณาแพ่ง ศาลล่างฟังข้อเท็จจริงผิดปัญหากฎหมายอย่างไรเรียกว่ามีสินเดิม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • สัญญาทางพระราชไมตรีสยามกับอังกฤษ ค.ศ.1926 และ1856 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

บัส
จินดา
นร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android