คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 924/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เรือของคนอื่นแลของที่เสียภาษีแล้วบนมากับของที่ไม่เสียภาษีศาลจะริบเรือเพียงไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 32 - 34

ผู้พิพากษา

พรหม
ศรี
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android