คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 854/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดที่โจทก์ฟ้องนี้รวมอยู่ในความผิดที่ศาลตัดสินลงโทษไปแล้ว ฟ้องแล้วฟ้องอีกได้เพียงไหน กะทงโทษ ศาลตัดสินรวมกันไปก็ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 156
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android