คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 759/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อปิดปากไม่คัดค้านเสียตั้งแต่ต้นแล้วจะมาคัดค้านภายหลังไม่ได้ สิทธิของผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลอดแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ ข้อกฎหมายซึ่งมิได้ว่ากันมาแต่ศาลล่าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิพากษา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android